Уведомление за поверителност
/защита на лични данни/

Данни за “Фигаро” ООД:

Кои сме ние?
“Фигаро” ООД гр. Бургас е основана през 1995г. Фирмата осъществява директен внос от Китай и Турция на сувенири и декорации от ратан, бамбук, стъкло, полирезин, керамика, дърво и широк асортимент от къмпинг стоки, канцеларски материали, стоки за дома .Разнообразието от стоки може да видите в склада ни, намиращ се в град Бургас.
През годините фирмата се е доказала като коректен и сигурен партньор, отговарящ на потребностите и вкусовете на всеки клиент. Ние държим на професионализма и лоялността в обслужването на клиентите. Стараем се да осигурим по-богат асортимент от стоки, които обновяваме всеки месец!

Данни за контакт “Фигаро” ООД:

Местоположение:
Държава: България
Бургас 8000,
Ж.к. "Славейков", СПЗ, м. Мадика 142
Телефон: 056 84 85 49
Електронна поща: figaro@dir.bg
Интернет страница: https://www.figaro.bg/

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); Обърнете внимание, че „лични данни“ (наричани в настоящото Уведомление още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, по-специално като се позоваваме на идентификатор, например собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер и т.н.
Ние изготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни (наричано още „Уведомлението“), за да научите по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях.

Защо “Фигаро” ООД събира и съхранява лични данни и за какви цели?

За да ви предоставим нашата услуга е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция с Вас, за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка, параметри на доставка, да зададете въпроси или подадете оплакване. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, “Фигаро” ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използваме вашите лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни с цел да изпълним с максимална точност и професионализъм вашата поръчка.

 • Вашите координати са ни необходими за да имаме постоянна връзка с Вас с цел, уточняване, корекции, изпълнение или на нашите договорни взаимоотношения.
 • Вашето име, телефон, адрес, имейл, потребителско име и парола са ни необходими с цел коректно и законосъобразно сключване на договор за поръчка или изпълнение с Вас.
 • Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите с “Фигаро” ООД - Отзиви, мнения, рекламации, похвали.
Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели:
- за сключване или изпълнение на договори - продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, гаранционен срок, сервизни съобщения.
- оказване на помощ /по ваша преценка/
- спазване на законови задължения - Разкриване на данни пред държавни институции или надзорни органи, както е приложимо във всички страни, в които работим, като например данъчни удръжки и удръжки за социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, извършване на одити за проверка на спазването на разпоредбите, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни органи или други публични власти, законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции.
- Защита при правни искове - установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект.

В зависимост кой сте:

- клиент;
- потребител;
- доставчик;
- бизнес партньор и др.

и как взаимодействате с нас:
- по интернет;
- на място в търговския обект;
- по телефона и т.н.,

ние може да обработваме различни данни за Вас.  Може да събираме данни за Вас, например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове или приложения, когато купувате или използвате нашите продукти, услуги, свързвате се с нас, когато участвате в наши бизнес събития или взаимодействате с нас по други начини.
Накрая, ако посетите нашите помещения, от съображения за сигурност ние може също така да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за видеонаблюдение.

Ще препращаме ли и ще споделяме ли личните Ви данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
“Фигаро” ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от “Фигаро” ООД.
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни?

“Фигаро” ООД ще обработва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните .Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията са съобразени с нашите законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Техническите мерки, които предприехме са изграденото ниво на достъп до информация в различните отдели и лица, поставяне на пароли за файловете съдържащи информация за ведомости и счетоводни операции, позициониране на мониторите по начин НЕ позволяващ видимост от трети лица, заключване на шкафовете, съдържащи документи с лични данни на физически лица и други.
Организационните мерки са свързани с текущи и периодични обучения на персонала по отношение на защита на личните данни, които обработват, определяне на отговорно лице, което да следи за спазване на вътрешните правила и процедури за защита на данните и периодични проверки за прилагане на процедурните правила на дружеството по отношение на защитата на личните данни на субектите.

Как може да разберете какви Ваши лични данни имаме и обработваме?

“Фигаро” ООД по ваше искане се ангажира да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на “Фигаро” ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика за тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как може да получите достъп до Вашите данни, които ние обработваме?

Необходимо е да попълните искане за достъп, отправено до посочените контактни данни на “Фигаро” ООД.
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: информация или набор от информация, чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, по-специално като се позоваваме на идентификатор:
- собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер или потребителско име и парола.

Местоположение:
Държава: България
Бургас 8000,
Ж.к. "Славейков", СПЗ, м. Мадика 142
Телефон: 056 84 85 49
Електронна поща: figaro@dir.bg
Интернет страница: https://www.figaro.bg/