ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА FIGARO.BG

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате уеб сайта на figaro.bg . Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт! 
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Фигаро" ООД от една страна и Потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн www.figaro.bg и поддомейните му (наричани по-долу Сайт).Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк, разположени на страниците на figaro.bg Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  "Фигаро" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище гр. Бургас, к-с"Славейков, Ид. номер по Булстат: 102 679 323 ; ДДС Номер: BG102 679 323


Условия за използване на Сайта на Figaro.bg Потребителят приема, че услугите и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Figaro.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с oтстраняването на нанесените вреди.

Задължения на потребителя при регистриране - да предостави точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); - да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Figaro.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. След кликане на бутона "Потвърждавам поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "кошницата". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които са станали достояние на Figaro.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите Общи условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Figaro.bg при доставка на поръчани стоки или услуги.Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Figaro.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Figaro.bg.Figaro.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Figaro.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Figaro.bg, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично, от свое име е отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Figaro.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Figaro.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. Figaro.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 


Стоки и услуги В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.Figaro.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. Figaro.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Figaro.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 


Закупуване на стока и/или услуга, представена в Figaro.bg След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги,представяни от Figaro.bg. В процеса на правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Figaro.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: - при потвърждаване на направената поръчка от Figaro.bg по телефон или email.Figaro.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Figaro.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. 


Доставка и плащане на закупени стоки Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Figaro.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни след като информира Потребителя за това. Figaro.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер, Figaro.bg се освобождава от риска за повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху потребителя. Figaro.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. "Фигаро"ООД не носи вина за дефекти, възникнали при доставянето на стоката с куриер.Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на куриера и в негово присъствие следва да се направи протокол, с който се констатира повредата! В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Figaro.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Figaro.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Figaro.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Figaro.bg и след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Figaro.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Figaro.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, Figaro.bg се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.  

Отказ от закупена стока Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Figaro.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Figaro.bg. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Figaro.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Старателно опаковайте пратките за да осигурите запазването на стоката по време на транспорта. Всички върнати стоки към figaro.bg трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време на транспорта и върнати на адрес: гр. Бургас , СПЗ, м-в "Мадика" 142 "Фигаро" ООД.

Гаранционно обслужване Всички стоки имат законова гаранция за съответствие  на стока с договора на продажба. С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Figaro.bg издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията губи валидност: а) при изгубена гаранционна карта; б) при опит за ремонт от неоторизиран от Figaro.bg сервиз; в) при повреди причинени от неправилна експлоатация; г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от Figaro.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Figaro.bgпо отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. За възникнали рекламации с клиенти по възможно най-бърз начин и в услуга на клиенти в случаите когато не може да бъде намерено приемливо решение , Европейската комисия предлага своята платформа : "Онлайн решаване на спорове". В този портал като потребителите така и търговците могат да подават своите жалби и даполучат съдействие от съответните органи и комисии за извън съдебно разрешаване на случая. Органи за алтернативно решаване на спорове по смисъла на закона са помирителните комисии към КЗП, подробна информация може да намерите в сайта на  Комисия за защита на потребителите: kzp.bg       

Други Figaro.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. 


Figaro.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условияПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Figaro.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.figaro.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.